Đang Thực Hiện

Do some data entry

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹7208 cho công việc này

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tanverislam913

Hello sir I read your description. you need some one who can do some data entry from website.

₹5500 INR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sidhardhes

Trust

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
MattDuke0

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0