Đang Thực Hiện

Do some data entry

I need someone to copy information from some websites. i have to browse some of the information from various websites and have to type them in hundreds of pages to make some good content and statements

Kỹ năng: Tìm kiếm qua mạng, Nghiên cứu

Xem thêm: want someone data entry, data entry workers need, data entry operator need

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) hyderabad, India

Mã Dự Án: #14867231

Đã trao cho:

₹16666 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹16583 cho công việc này

tomimirri

A proposal has not yet been provided

₹16500 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0