Đang Thực Hiện

Do some data entry

I need someone to copy information from some websites. Data encoder To mobile home online typinh

G

Kỹ năng: Tìm kiếm qua mạng, Nghiên cứu

Xem thêm: need workers data entry, data entry worker need, data entry clark need, data entry workers need, data entry operator need, copy information websites

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Philippines

Mã Dự Án: #14868190

Đã trao cho:

Tr1stan23

Let's work together to get this job done! Stay tuned, I'm still working on this proposal.

₱11111 PHP trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₱20556 cho công việc này

Lanny13

A proposal has not yet been provided

₱30000 PHP trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0