Đã Đóng

Do some data entry

Menyalin informasi dari beberapa website Saya berpengalaman di bidang adm sales, marketing dan media sosial

Kỹ năng: Tìm kiếm qua mạng, Nghiên cứu

Xem thêm: companys data entry

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14880120

3 freelancer đang chào giá trung bình $425 cho công việc này

lolomeky

Research

$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
narvase

A proposal has not yet been provided

$388 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
barbarachristie

Saya cukup dibayar Rp.30.000 / jam. Saya dapat bekerja 8 jam / hari, 5 hari / minggu. Relevant Skills and Experience Saya sudah terbiasa memasukkan data. Saya dapat melakukannya dengan cukup cepat dan tepat. Proposed Thêm

$333 USD trong 40 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0