Đang Thực Hiện

Do some data entry

I need someone to copy information from some websites. Copy some data from other website and into our website.

Kỹ năng: Tìm kiếm qua mạng, Nghiên cứu

Xem thêm: want someone data entry, data entry worker need, data entry clark need, data entry workers need, data entry operator need, copy information websites

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14897762

Đã trao cho:

amrzohair

A proposal has not yet been provided

$250 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $264 cho công việc này

$277 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0