Đang Thực Hiện

Do some data entry -- 2

I need someone to copy information from some websites. Make a batter than works &improve work ability &make a money in home jobs

Kỹ năng: Tìm kiếm qua mạng, Nghiên cứu

Xem thêm: want someone data entry

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14911667

Đã trao cho:

goldenchances

Hello I hope to tell me the details , how many pages, My primary bid is 700$ Relevant Skills and Experience Microsoft office skills, excellent english language, excellent experience in using computer, Trusted services Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $555 cho công việc này

$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
fisher08dawn

A proposal has not yet been provided

$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0