Đang Thực Hiện

Do some data entry

Được trao cho:

salmaelgendy85

A proposal has not yet been provided

₹1050 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹950 cho công việc này

₹600 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
laraandriza

I'm very familiar with administrative works. I can do Internet research well. Relevant Skills and Experience I worked as a researcher for three years, so I am very familiar with Internet research. I also know administ Thêm

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
devil1hit

A proposal has not yet been provided

₹850 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0