Đang Thực Hiện

Resizings Premier National

Re-size premier national logos to 940 x 180 pixels.. .

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Minh họa, Illustrator, Thiết kế logo, Photoshop

Xem thêm: average pixels logos, national, logos pixels, national foreclosure counseling services, national computer science academy, national infotech, national auto leads

Về Bên Thuê:
( 48 nhận xét ) Sydney, Australia

Mã Dự Án: #1617312

Đã trao cho:

logodesire

Hired by the Employer

$37 USD trong 1 ngày
(676 Đánh Giá)
7.7