Đã Hủy

Need database of resumes

6 freelancer đang chào giá trung bình $87 cho công việc này

wasimbaig92

Hi, Please see PMB. Thanks

$50 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
anewey1

Hi. Please see my PM.

$250 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mirzazameerali

please gie me this opportunity

$60 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
BitsLogic

Kindly have a glance at PM.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
kkttchemist

I could this and gave you template of resume. Thank you

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Enzlaysico

i am interested with this. ready to start immediately. thank you!

$100 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0