Đã Đóng

I need CV writer

I am looking for a CV writer. I need one page professional CV.

Kĩ năng: Resumes, Viết quảng cáo, Biên tập, Research Writing, Viết kĩ thuật

Về khách hàng:
( 7 nhận xét ) Fulbari, Bangladesh

ID dự án: #34757244