Đang Thực Hiện

Revamp My Website

My website needs some modifications. It's all of html, graphics and a little php work. Plz bid with your portfolio and open up pmb to get the details.

Happy bidding

Kỹ năng:

Xem thêm: website revamp, website html modifications, revamp, revamp my, my, graphics website, bidding website, html portfolio website, revamp website graphics, needs website, php website needs, website needs work, graphics work html, portfolio php website, website bidding work, website portfolio php, website php portfolio, sarm, revamp php, revamp html website, portfolio graphics, pmb portfolio, pmb details , open pmb, html website bidding

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) NY, United States

Mã Dự Án: #33997

Đã trao cho:

sarm

thank you....

$30 USD trong 1 ngày
(51 Đánh Giá)
5.0

6 freelancer đang chào giá trung bình $73 cho công việc này

aamiriqbal

Hi, I am ready to start. Please see PM. Thanks

$100 USD trong 4 ngày
(355 Đánh Giá)
5.4
tiabrains

Dear Sir, Kindly check PM. Best Regards.

$50 USD trong 1 ngày
(108 Đánh Giá)
4.6
medi01

I can provide it quick beautiful and perfect...check pm

$30 USD trong 0 ngày
(152 Đánh Giá)
3.4
respiro

Professional web design services. Please read your P.M. Thank you!

$100 USD trong 3 ngày
(156 Đánh Giá)
3.4
missjlw

Please view PM ;)

$80 USD trong 2 ngày
(6 Đánh Giá)
0.0
viaden

Please check pmb. Regards, Viaden Inc

$100 USD trong 20 ngày
(14 Đánh Giá)
5.0