Đang Thực Hiện

Revamp My Website

My website needs some modifications. It's all of html, graphics and a little php work. Plz bid with your portfolio and open up pmb to get the details.

Happy bidding

Kỹ năng:

Xem thêm: Website Revamp, website html modifications, revamp, revamp my, my, my bid details, graphics website, bidding website, html portfolio website, revamp website graphics, needs website, website bidding website, php website needs, website needs work, graphics work html, portfolio php website, website bidding work, website portfolio php, website php portfolio, sarm, revamp php, revamp html website, portfolio graphics, pmb portfolio, pmb details

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) NY, United States

Mã Dự Án: #33997

Đã trao cho:

sarm

thank you....

$30 USD trong 1 ngày
(51 Đánh Giá)
5.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $82 cho công việc này

aamiriqbal

Hi, I am ready to start. Please see PM. Thanks

$100 USD trong 4 ngày
(407 Đánh Giá)
5.4
respiro

Professional web design services. Please read your P.M. Thank you!

$100 USD trong 3 ngày
(156 Đánh Giá)
0.0
missjlw

Please view PM ;)

$80 USD trong 2 ngày
(6 Đánh Giá)
0.0
viaden

Please check pmb. Regards, Viaden Inc

$100 USD trong 20 ngày
(14 Đánh Giá)
5.0