Đang Thực Hiện

Revamp My Website

My website needs some modifications. It's all of html, graphics and a little php work. Plz bid with your portfolio and open up pmb to get the details.

Happy bidding

Kĩ năng:

Xem nhiều hơn: Website Revamp, website html modifications, revamp, revamp my, my, my bid details, graphics website, bidding website, html portfolio website, revamp website graphics, needs website, website bidding website, php website needs, website needs work, graphics work html, portfolio php website, website bidding work, website portfolio php, website php portfolio, sarm, revamp php, revamp html website, portfolio graphics, pmb portfolio, pmb details

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) NY, United States

ID dự án: #33997

Được trao cho:

sarm

thank you....

$30 USD trong 1 ngày
(51 Đánh Giá)
5.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $82 cho công việc này

aamiriqbal

Hi, I am ready to start. Please see PM. Thanks

$100 USD trong 4 ngày
(407 Nhận xét)
5.4
respiro

Professional web design services. Please read your P.M. Thank you!

$100 USD trong 3 ngày
(156 Nhận xét)
0.0
missjlw

Please view PM ;)

$80 USD trong 2 ngày
(6 Nhận xét)
0.0
viaden

Please check pmb. Regards, Viaden Inc

$100 USD trong 20 ngày
(14 Nhận xét)
5.0