Đã Trao

Rewriting software descriptions

Hi, I was wondering if you were interrested in working on my project. I need a person that write 25 articles per days, monday to friday, 100 words articles. 550 articles per month. Its basically rewriting software description. I pay 230 for the job. The job can last up to 2 years.

Here is my website [url removed, login to view]

Kĩ năng: Viết lại bài báo

Xem nhiều hơn: rewriting articles software, rewriting software, rewriting, rewriting job, 230 words, write job descriptions, software description write, write description software, write software description, job descriptions, articles rewriting job, 100 software description, 550 words 100, software description rewriting, software description, description monday friday, pay rewriting, write descriptions, articles job descriptions, articles 230 words, software project need europe, software download pay per download ppd, rewriting pay, software needed pay, software downloads

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Chihuahua, Mexico

ID dự án: #1603651

1 freelancer đang chào giá trung bình $230 cho công việc này

burgeoning

Hired by the Employer

$230 USD trong 22 ngày
(56 Nhận xét)
5.8