Find Jobs
Hire Freelancers

Online GRC Professional Trainer freelance

$250-750 USD

Đã đóng
Đã đăng vào khoảng 2 tháng trước

$250-750 USD

Thanh toán khi bàn giao
As someone who values the principles of governance, I'm currently in need of a professional online trainer who specializes in 'Governance, Risk & Compliance' (GRC) to guide me in my GRCP&GRCA courses. I already have case studies, training modules and practice exams prepared. Your responsibilities will include: - Understanding materials provided and structuring the online sessions accordingly - Expertly delivering topics on Governance - Assisting me in the effective preparation for GRCP&GRCA exams - Constructively aligning case studies and exam modules provided with the tutoring sessions. The ideal candidate should have: - Proven experience in teaching GRC professionally online - Exceptional understanding of Governance, Risk, and Compliance - Familiarity with online teaching platforms and tools - Achieved GRCP&GRCA certifications. If you have the credentials and can skillfully take me through my courses, I look forward to working with you.
Mã dự án: 37831518

Về dự án

2 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 9 ngày trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
2 freelancer chào giá trung bình $415 USD cho công việc này
Avatar người dùng
Hello, I would like to assist you with the Governance, Risk & Compliance (GRC) to guide you through your GRCP&GRCA courses. As a dedicated proposal writer with significant experience in online teaching and a deep understanding of GRC principles, I am confident in my ability to support you effectively in achieving your learning goals. I have carefully reviewed the responsibilities outlined for this project and I believe my skill set aligns perfectly with what you are seeking in a professional online trainer: 1. Understanding materials provided and structuring the online sessions accordingly: I am adept at comprehending complex materials and tailoring instructional sessions to suit individual learning styles. 2. Expertly delivering topics on Governance: I have a proven track record of delivering high-quality training on Governance topics, ensuring clear comprehension and retention of key concepts. 3. Assisting in effective preparation for GRCP&GRCA exams: I excel in exam preparation strategies and can provide you with the necessary guidance and resources to excel in your exams. Your satisfaction is my guarantee! Just message me & consider your project is done. Thanks.
$500 USD trong 7 ngày
5,0 (1 nhận xét)
2,7
2,7

Về khách hàng

Cờ của EGYPT
Cairo, Egypt
0,0
0
Thành viên từ thg 3 2, 2024

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.