Đã Đóng

Auto game online baccarat

Tôi muốn code 1 con auto để chơi baccarat online.

1. Đếm các kết quả đã qua để quyết định đặt cược.

2. Tổng kết các cược đã đặt (thắng và thua) để quyết định mức cược cho lần cược tiếp.

3. Thay đổi mức cược của bàn cho phù hợp với cược sẽ đặt.

4. Còn một số yêu cầu thao tác nữa........

Kĩ năng: Robotic Process Automation

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #30904652

1 freelancer đang chào giá trung bình $1000 cho công việc này

zeki67

We have done the project you want many times before. Visit our youtube channel and you will see. [login to view URL] We have previously coded many live baccarat and casino bot sof Thêm

$1000 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0