Auto game online baccarat

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi muốn code 1 con auto để chơi baccarat online.

1. Đếm các kết quả đã qua để quyết định đặt cược.

2. Tổng kết các cược đã đặt (thắng và thua) để quyết định mức cược cho lần cược tiếp.

3. Thay đổi mức cược của bàn cho phù hợp với cược sẽ đặt.

4. Còn một số yêu cầu thao tác nữa........

Robotic Process Automation

ID dự án: #30904652

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở