Thuê Bot telegram nhận tin cảnh báo trên tradingview và post lên Chanel

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình cần thuê người tạo bot telegram để nhận tin cảnh báo trên tradingview và post lên Chanel.

Nếu có thể viết được bot giao dịch được trên Binance (Vidu: Bot nhận tin cảnh báo Buy thì bot sẽ buy trên Sàn Binance, và ngược lại, có cắt lời chốt lỗ theo mình cài đặt). Nếu viết được vui lòng trao đổi tại khung chat

Robotics and Cognitive Automation Chatbot Telegram Moderation Marketbot Trading

ID dự án: #31723215

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$85 cho công việc này

NextYoo

⭐️Hi There⭐️ I am confident for the project ⭐️GUARANTEE:- WORK DONE OR FULL REFUND ⭐️WHY ME :- I have 100% complete rate because I have good Respect for clients and i always try to make good communication to clear th Thêm

$120 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
dvkien2803

Mình làm được bot telegram gửi thông báo qua chanel chi tiết liên hệ zalo mình nha 0772189121, mình đã từng làm qua các sàn giao dịch crypto

$50 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0