Đã Đóng

Thuê Bot telegram nhận tin cảnh báo trên tradingview và post lên Chanel

2 freelancer chào giá trung bình$85 cho công việc này

NextYoo

⭐️Hi There⭐️ I am confident for the project ⭐️GUARANTEE:- WORK DONE OR FULL REFUND ⭐️WHY ME :- I have 100% complete rate because I have good Respect for clients and i always try to make good communication to clear th Thêm

$120 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
dvkien2803

Mình làm được bot telegram gửi thông báo qua chanel chi tiết liên hệ zalo mình nha 0772189121, mình đã từng làm qua các sàn giao dịch crypto

$50 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0