Đã Trao

Room Rentals Site

Similar layout and functionality to this site: [url removed, login to view]

I require a simple means of adding and deleting and editing room details

Kỹ năng: Thiết kế trang web

Xem thêm: a rentals, a room, rentals, room layout, simple photo editing matlab, adding features simple, simple mysql editing php, simple sound editing, simple audio editing, simple photoshop editing

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Quatre Bornes, Mauritius

Mã Dự Án: #1617851

0 freelancer đang chào giá trung bình $/giờ cho công việc này

cheapestandbest

Hired by the Employer

$15 USD / giờ
(584 Đánh Giá)
8.9