Đang Thực Hiện

Rss Feed

Need someone to install an rss feed into an html document. I'll provide the document. payment through paypal. a quick $10.00

Kĩ năng:

Xem nhiều hơn: pending payment through paypal, rss, rss feed , ll, feed, feed the, html feed, rss paypal, feed rss, payment install, quick paypal, quick html, install rss, rss install, install rss feed, rss html, feed html

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Atlanta, United States

ID dự án: #9185

Được trao cho:

reflection

Please see your PM.

$20 USD trong 0 ngày
(12 Đánh Giá)
2.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

soner

I can do this easily. Thanks.

$20 USD trong 0 ngày
(176 Nhận xét)
2.5
adrenalinepcs

i can do this right now and have it done in less then a half hour. thanks, Raj

$20 USD trong 0 ngày
(22 Nhận xét)
0.0