Đang Thực Hiện

Facebook photo contest

Hi all,

I need some one to install this FB application with some simple changes such as change (images, colours .. etc)

Github URL attached

Regards

Github URL:

https://github.com/N2V/Photo-Contest

Kĩ năng: Ruby on Rails

Xem nhiều hơn: contest 18, rails github, github ruby on rails, photo contest, photo change, change to contest, images colours, install facebook, install simple facebook, simple contest, need facebook photo contest, changes photo, facebook ruby, ruby rails simple, ruby rails simple application, change contest, simple facebook contest, application contest, photo contest facebook application, need photo contest facebook, contest photo facebook, win contest liking photo facebook, photo contest wordpress facebook, photo facebook contest, need facebook photo

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Amman, Jordan

ID dự án: #1744740

Được trao cho:

DawnOp

hi, initial for PMB

$400 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

ranjankumar88

I have 5+ years of experience in ruby on rails. I can finish this work within 2 days.

$200 USD trong 2 ngày
(3 Nhận xét)
2.8