Đang Thực Hiện

Facebook photo contest

Đã trao cho:

DawnOp

hi, initial for PMB

$400 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

ranjankumar88

I have 5+ years of experience in ruby on rails. I can finish this work within 2 days.

$200 USD trong 2 ngày
(3 Đánh Giá)
2.8