Đã hoàn thành

Project for Vincent

Đã trao cho:

zhu1230

hi,please accept my bid.

$30 USD trong 1 ngày
(52 Đánh Giá)
6.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

CypherInc

We can deploy your project in a day. Lets do it.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0