Đã hoàn thành

project for zhu1230

Được trao cho:

zhu1230

hi,as [url removed, login to view]!

$100 USD trong 5 ngày
(52 Đánh Giá)
6.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

chondoan

I've 3+ years experience work around Ruby on Rails, deploy Rails application. I just review your repo on githup. I will start this work immediately after hired by you and complete within 1 day. and will send to you a d Thêm

$100 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0