Đã Đóng

Native English/Russian Speaker Needed

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Magatt

Hello, My name is Marat I'm from Russia. I'm native Russian speaker I can accomplish your task ready to start today I will wait for your response I have experience of such work

$30 USD trong 1 ngày
(11 Nhận xét)
4.8