Đã hoàn thành

Marketing??

Được trao cho:

kismatconnection

hi please check pmb

$30 USD trong 2 ngày
(5 Đánh Giá)
2.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

Crist0

Please provide additional info & let's do it!

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sumon7540

Dear Sir, I saw your all requirement. I hope that I must do job with much efficiency and perfectly than any other freelancer. I am 100% confident, as I am profession for this kind of job having 5 years experience.

$50 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0