Đã Đóng

BULK SMS/SITE BUILDING

i want to start an sms business and i am looking for someone who can help in either supplying the bulk sms or build the portal or do both, at a reasonable price.

Kĩ năng: Tiếp thị đại trà, Bán hàng

Xem nhiều hơn: bulk sms for business, bulk marketing sms, sms site building, build bulk sms portal, sms portal, sms business, sms sales marketing, bulk sms price, sms marketing portal, sms site portal, sales sms, sms someone, need build job portal site, bulk sms marketing, looking bulk sms, sales sms marketing, build vacation portal site, bulk sms site, portal sms bulk, sms sales, sales business site, bulk price, portal portal sms, sms marketing business, bulk sms portal

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) oshodi, Nigeria

ID dự án: #1736022

1 freelancer đang chào giá trung bình $170 cho công việc này

susheel3010

I wish to offer my service to develop a web interface using this you can send sms and monitor various activities . The application will be similar to the [url removed, login to view] -Susheel kumar [url removed, login to view] Thêm

$170 USD trong 5 ngày
(10 Nhận xét)
3.5