Đã Đóng

I NEED 1000 PAID MEMBERS TO A NEW WEBSITE

ANYONE IS WELCOME TO JOIN THIS VENTURE. I WILL PROVIDE YOU A UNIQUE LINK, PLUS LOGIN DETAILS WHERE YOU CAN CHECK YOUR PROGRESS AND EARNINGS. YOU WILL GET PAID ACCORDING TO HOW MUCH PEOPLE YOU GET TO SIGN UP. IF YOU GET ONLY ONE PERSON TO SIGN UP THEN YOU WILL GET PAID $5.49 OR IF YOU GET 1000 PEOPLE TO SIGN UP THEN YOU WILL GET PAID $5494.50. SO THE MORE PEOPLE YOU GET, THE MORE YOU WILL GET PAID.

Kĩ năng: Marketing liên kết, Tiếp thị đại trà, Leads, Bán hàng

Xem nhiều hơn: i need sales marketing person, how will i get paid, how to sign up website, how to get a sales person, how get paid, i need marketing person, i need a sales person, 1000 website sign, marketing need sales person, need 1000 members, need person details, can check website, 1000 people, unique paid, website 1000 members, need 1000 sign, 1000 members, website venture, members login, need website sales person, need 1000 people, 1000 plus, need paid signups dating website, 1000 people join website, members join

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) CAPE TOWN, South Africa

ID dự án: #1622177

4 freelancer đang chào giá trung bình $38 cho công việc này

esu1234

hello sir, please check your pmb.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
appalanarayana

HI! I AM INTERESTING TO DO YOUR WORK. I WILL WORK SCIENCIERLY.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
micale2012

i am leads expert

$60 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Uib7wa3he

Please check the PMB

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0