Đã Đóng

We need Advertisers.

Dear Buyers,

We need some Advertisers,If you can give us Advertising Contract so we will share 20% with you...

The advertising price is very low,Please give us the Advertising Contract then we will give you your gift.

If you need more details so please do not hesitate to contact us and Please Bid On This Project.

Kỹ năng: Quảng cáo, eBay, Leads, Tiếp thị, Bán hàng

Xem thêm: need advertisers, need contact details, need sales advertising, advertisers need site, gift contact php usa, details provide place bid, sending contact bid

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Pakistan

Mã Dự Án: #1700108

3 freelancer đang chào giá trung bình $417 cho công việc này

ericdonawick

https://twitter.com/#!/eDonawick

$250 USD trong 72 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
makmad

I'm interested with the job offer.thanks

$250 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
the4uorg

The 4u Organisation is a new unique concept global advertising, sales and services provider and a fund raising organisation, for its main organisation. www charityaidtheworldcares org The4u.org has been developed Thêm

$750 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0