Đã Đóng

we required min 200 freelancers in all over mumbai

we have Audio visual animated study programme for std 1st to std 10th for SSC board. std 7th to std 10th CBSE Board & 11th 12th Sci. we are offering high rate commition flat % Rate. One person min Earn 50000 to 75000/month Home Revise publications.

Kỹ năng: Tiếp thị đại trà, Freelance, Leads, Tiếp thị, Bán hàng

Xem thêm: required, sales freelancers mumbai, over person, mumbai freelancers, freelancers sales mumbai, freelancers rate, freelancers one, freelancers audio, animated sales, std, mumbai, freelancers in, audio visual, rate sales person, 200 sales, 75000, person required marketing, sales person home, min rate, required person marketing, marketing sales person required, sales marketing person required, required sales person, required sales marketing person, marketing study

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #1657207

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹250000 cho công việc này

pradeep919386

description is too short. pl acknowelge exact wrok which will reduce time

₹250000 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0