Đã Đóng

Sales and Marketing Officer

China based Marketing and Sales officer required for Australian based renewable energy company, to help with promotional drive.

Duties include:

Liasing with existing clients, organising sales.

Assisting with local sourcing and export (china based)

Calling new potential clients within the industry

Kĩ năng: Tiếp thị, Bán hàng

Xem nhiều hơn: marketing sales officer, sales marketing officer, sourcing china, sales sourcing, renewable, marketing sales company, local marketing, china sourcing, local sales, marketing officer, china sales, based china, export marketing, based marketing, promotional marketing, sourcing company china, help sourcing china, china promotional sourcing, sourcing help china, assisting, Export Sales, sales china, officer, renewable energy industry, china sourcing company

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Preston, Australia

ID dự án: #1656475

1 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

globalink

See pm, thanks

$65 HKD / giờ
(2 Nhận xét)
2.6