Đã Đóng

Bulls capita

Job Description:

we have some financial services or Education services

Kĩ năng: Bán hàng, Phát triển cơ sở dữ liệu

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Palghar, India

ID dự án: #36256834

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1050 cho công việc này

Ramomartins

Sou bom, no que me propunho a fazer, sou excelente em entregar o resultado com qualidade, seletivo com o que escolho pra fazer.

₹1050 INR trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0