Đã Đóng

Customer Development in Colombia

2 freelancer chào giá trung bình$250 cho công việc này

maryannasophia

Hello I am interested. I am Colombian and fluent in English. I also have done this type of job before. Hope we can discuss further. Mari

$250 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
(0 Nhận xét)
0.0