Đã Đóng

freelancer to sales commercial ovens

We sales commercial ovens for restaurant, coffee shops etc

Kỹ năng: Giao đồ ăn, Tiếp thị, Bán hàng

Địa điểm: Queens, United States

Xem thêm: control system coffee shops, coffee shops menu, finding freelancer sales, freelancer sales commision, freelancer sales russia, inventory system coffee shops, freelancer sales aviation, rendering coffee shops, inventory coffee shops, coffee shops inventory, needed inventory coffee shops

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Portugal

Mã Dự Án: #14880317

1 freelancer đang chào giá trung bình €22 cho công việc này

Jrfernandezh18

A proposal has not yet been provided

€22 EUR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0