Đã Đóng

Marketing my Affiliate link - open to bidding

Hello I am looking for some one who can work to marketing my affiliate links about 2 hours a day

every week

Kĩ năng: Bán hàng

Xem nhiều hơn: day affiliate, affiliate sales marketing, hello looking affiliate, affiliate marketing day, affiliate links, affiliate link marketing

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Giza, Egypt

ID dự án: #5082489

2 freelancer đang chào giá trung bình $5/giờ cho công việc này

shivam4every1

A proposal has not yet been provided

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
sumudujr75

Dear sir/madam I think i can give best service to you. because i have more skills, copy writing, sales, marketing presentation. give me a chance. i will able to give good service to you.

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0