Đã Đóng

Marketing or sales person, engineeringbackground

Job Description:

I need some help with selling something.

Kĩ năng: Bán hàng

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Bengaluru, India

ID dự án: #30962982

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹9091 cho công việc này

ebonyolivia

As a very successful marketer ans sales executive i can promote your product (s) to a very high standard. please get in touch with me.

₹9091 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0