Đã Đóng

Need facebook event attendies!! - repost

need 600 facebook event attendies/ joinings in 1 day USA / WORLD WIDE !

need some one who can do it fast and have good facebook profiles

Bid fast!!

Kỹ năng: Bán hàng

Xem thêm: facebook wide, need facebook profiles, need facebook day, 600 facebook, event facebook, facebook profiles, need someone bid ebay, invite friends event facebook, need profiles website

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Philippines

Mã Dự Án: #4544623

3 freelancer đang chào giá trung bình $8/giờ cho công việc này

ssuet123

REady tO SATRT your Work....

$8 USD / giờ
(2 Đánh Giá)
3.5
marjanahmed13

~ Will Provide Service Until U Satisfy 100% ~

$8 USD / giờ
(4 Đánh Giá)
3.5
ASMIR88

I own a very big base of Facebook friends, and i am convinced that I can ensure you to get everything what you want. Thanks

$8 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0