Đã Đóng

need middleman to find wholesale buyer for new clothing line

[url removed, login to view] new reversable womans clothing line conrtract with buyer like Walmart could be worth millions.

Kỹ năng: Bán hàng

Xem thêm: buyer find, wholesale buyer, find wholesale buyer, buyer need, reversable, middleman, clothing buyer, buyer, line sales, need buyer, buyer wholesale, need artist clothing line, need millions, need sample clothing line, need artists clothing line, artist need clothing line, clothing line need trademarked, clothing wholesale, wholesale clothing, start freelance clothing line

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Mount Morris, United States

Mã Dự Án: #1714467

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

songmp

Hi urbantekmedia1,pls check pm.

$250 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0