Đã Đóng

Nhân viên bán hàng rượu mơ

+ Liên hệ và giới thiệu sản phẩm tới đại lý rượu

+ Tìm kiếm, mở kênh phân phối rượu mơ Núi Tản

Kỹ năng: Bán hàng

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

Mã Dự Án: #14863339