Đã Đóng

Bán hàng

The ONE Volume Blast Mascara

- Mascara làm dày mi với công thức kem mịn và hệ thống Bold Boost Wax giúp hàng mi trông dày hơn, các sợi cọ chạm đến từng sợi mi giúp tách mi và làm làn mi dày hơn trông thấy.

Dung tích: 8 ml

Kĩ năng: Bán hàng

Xem nhiều hơn: dung dung, free eurostile bold, flex formitem setstyle bold, labelbox vbnet html bold tags, eurostile bold fonts, textarea bold, javascript bold selected text, eurostile bold condensed free, flash xml bold, eurostile bold, bold input field

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #8240178