Đã Đóng

Sales Executive

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹31000 cho công việc này

karnamrao

Past 17 years I am into educational sales, I hope I am good fit to this job, please schedule a zoom meeting for further process. I am based at Hyderabad, INDIA.

₹31000 INR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0