Đã Đóng

Sales and Marketing -- 2

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹7777 cho công việc này

Sokol692

PA(virtual assistant) (last updated 21 Apr 2016) Experience PA (virtual assistant), Executive Office Assistant Feb 2014 - Jul 2015 (1 year 6 months) Relevant Skills and Experience purchase of materials / canc Thêm

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0