Đã Đóng

Sales and Marketing

I need some help with selling something. I need someone to sell radio services such as commercial spots, honorable mentions and interviews on two radio shows that will air 1 hour shows Monday through Friday.

Kỹ năng: Bán hàng

Xem thêm: singapore sales marketing outsource, sales marketing day planner, sales marketing newsletter creator, sales marketing book, outsourcing sales marketing, sales marketing outsourcing, sales marketing pitches, sales marketing folder samples, canada sales marketing advertising, sales marketing outsource

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #14823116

1 freelancer đang chào giá trung bình $10000 cho công việc này

$10000 USD trong 30 ngày
(5 Đánh Giá)
3.1