Đã Đóng

Sales and Marketing -- 2

I need some help with selling something.

Kỹ năng: Bán hàng

Xem thêm: need help marketing campaign, need help fitness marketing, need help marketing letter, need help marketing, need help selling product

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14852931

3 freelancer đang chào giá trung bình $23 cho công việc này

Lianmoises

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
leandrogzh

A proposal has not yet been provided

$20 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0