Đã Đóng

Sales and Marketing

I need some help with selling something. Hi would like to find strong salesman

He need to in cyber security field

Kỹ năng: Bán hàng

Xem thêm: canada sales marketing advertising, need help selling product, sales marketing outsource

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Petah Tikwah, Israel

Mã Dự Án: #14864613

2 freelancer đang chào giá trung bình $55278 cho công việc này

dahiya88

A proposal has not yet been provided

$55000 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$55555 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0