Đang Thực Hiện

Sales and Marketing

I need some help with selling something.

Kỹ năng: Bán hàng

Xem thêm: need help marketing campaign, need help fitness marketing, need help marketing letter, need help marketing, need help selling product

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14903650

Đã trao cho:

ansarnaeem87

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹3777 cho công việc này

hadynada

A proposal has not yet been provided

₹1805 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
bilalmando

A proposal has not yet been provided

₹1750 INR trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0