Đang Thực Hiện

Sales and Marketing

Được trao cho:

₹26666 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹27222 cho công việc này

TMaheshK

As a contributor for your work to make it easy and simple: Please to have my next action plan: 1. I have my own active leads of 10K+ From USA, UK, Singapore, Australia etc 1.1 I use Email - Marketing, Cold Calling Thêm

₹27777 INR trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
1.2