Đã Đóng

Sell bow ties

I need some help with selling something.

Kỹ năng: Bán hàng

Xem thêm: help need job, help need artist design

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ahmedabad, India

Mã Dự Án: #14789841

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹1100 cho công việc này

ohelebo

Let me help you achieve this goal. Let me know how you want the bow ties to be marketed and see samples of the tires so i can suggest the best market for it.

₹1250 INR trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
pankajga

A proposal has not yet been provided

₹950 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0