Đã Đóng

Sell item for me. Only if you need extra money.

In need of someone to sell my items for me.

$100 / PHP 4,000 PER item you can sell.

Send you more details about it.

THANK YOU

Kindly provide me your email address. Thank you

Kỹ năng: Bán hàng

Xem thêm: need my money, sell my items, need database sort clients details, need extra, extra money sales, can extra money, sales extra money, item sell, need trade shows exhibitors details, need someone sell items, need extra money, need someone send money, someone can sell, sell item php, item, money extra bold font, can sell, sell item, php script sell artwork, php script sell ticket, php ecommerce sell tickets online, php software sell tickets, php buy sell, need money fast need job, extra money

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Manila, Philippines

Mã Dự Án: #4541517

1 freelancer đang chào giá trung bình ₱14444 cho công việc này

mjbtl09

I can do this project.

₱15000 PHP trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
alle1130

Experienced B2B Telemarketer. Please find PM

₱14444 PHP trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0