Đã Đóng

Sell something for me

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹58167 cho công việc này

₹62500 INR trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sandeepswamy2000

I would close at 39350 if you would be willing to close before bid time

₹62500 INR trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ignasiahutapea

A proposal has not yet been provided

₹49500 INR trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0