Đã Đóng

Sell something for me

3 freelancer đang chào giá trung bình $1050 cho công việc này

$761 USD trong 20 ngày
(5 Nhận xét)
3.2
Shubhamsingh696

Give me a. Chance m having a bpo and m also having team with backups

$1333 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
TomEarly

A proposal has not yet been provided

$1055 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0