Đã Đóng

Selling soft drinks

Hi I’m starting a new business and in need of a sales reps who can go out and get the jobs in.

Kĩ năng: Bán hàng, Field Sales, Field Sales Management, Local Job, Network Sales, Sales Promotion

Địa điểm: England, United Kingdom

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Wakefield, United Kingdom

ID dự án: #32658026

2 freelancer chào giá trung bình£250 cho công việc này

(9 Nhận xét)
4.8
(1 Nhận xét)
2.4