Find Jobs
Hire Freelancers

IT Services Sales Boost

₹600-1500 INR

Đã đóng
Đã đăng vào khoảng 2 tháng trước

₹600-1500 INR

Thanh toán khi bàn giao
I am looking for a highly skilled and experienced lead generation specialist who can help me significantly increase sales within the IT services sector. Having a deep understanding of the technology industry, particularly IT services, is crucial. The campaign's primary goal is to transform potential leads into clients who are interested in purchasing IT services, thereby boosting our sales figures. **Key Responsibilities:** - Identify and target potential clients within the IT services sector. - Use effective lead generation techniques to attract high-quality leads. - Convert leads into sales opportunities through strategic outreach. **Ideal Skills and Experience:** - Proven success in lead generation, particularly within the technology or IT services industries. - Strong understanding of the IT services market and trends. - Proficient in CRM software and lead generation tools. - Excellent communication and negotiation skills. - Ability to work independently and meet sales targets. This project requires someone who can not only generate a high volume of leads but also ensure that these leads are highly relevant and have a strong potential for sales conversion. If you have a track record of generating sales through effective lead generation in the IT services sector, I would love to hear from you.
Mã dự án: 37789241

Về dự án

Dự án từ xa
Hoạt động 20 ngày trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc

Về khách hàng

Cờ của INDIA
Chennai, India
0,0
0
Thành viên từ thg 2 20, 2024

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.